Socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju

Socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju

Kdaj: Sreda, 24. 5. 2023 ob 12:30 uri

Kje? Socialna kmetija Korenika, Šalovci 86, 9204 Šalovci

Predvidene vsebine: Socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev kompetenc, skrb za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialna vključenost, preventiva in varovanje zdravja.

Predvideni udeleženci: Predstavniki mladih, žensk in starejših, nevladne organizacije s področja dela z ranljivimi skupinami, preventive in varovanja zdravja, socialna podjetja, zaposlitveni centri, domi za ostarele idr. zainteresirani, ki imajo sedež ali delujejo na območju LAS Goričko.