Razvoj osnovnih storitev

Razvoj osnovnih storitev na podeželju

Kdaj: Četrtek, 11. 5. 2023 ob 16:00 uri

Kje? Prostori Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

Predvidene vsebine: Razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja razvoj manjše infrastrukture na podeželju, revitalizacija javnih površin za skupno uporabo, športno - rekreacijska infrastruktura, večnamenski objekti, nove vsebine.

Predvideni udeleženci: občine, krajevne skupnosti, nevladne organizacije s področja športa, rekreacije in itd., zainteresirani, ki imajo sedež ali delujejo na območju LAS Goričko.

Na delavnici smo predstavili lokalno akcijsko skupino, ukrep Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njimi povezano infrastrukturo, izvedene projekte v programskem obdobju 2014-2020 ter pozornost namenili prepoznavanju prednosti, izzivov in priložnosti območja v nobem programskem obdobju 2023 -2027.