Spletni vprašalnik za pripravo SLR LAS Goričko

Na območju LAS Goričko smo pričeli s pripravo Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2023 - 2027, ki je podlaga za izvajanje pristopa LEADER / CLLD do leta 2027.

Vsak posameznik, društvo ali druga nevladna organizacija, podjetje, javne institucije ali druge interesne skupine imajo lahko svoj pogled na nadaljni razvoj, kar lahko pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Tako vas vabimo, da sodelujete pri prepoznavanju in obravnavanju lokalnih prednosti, izzivov in priložnosti območja.

Vabimo vas k sodelovanju pri izpolnjevanju SPLETNEGA VPRAŠALNIKA.