Usposabljanje ocenjevalcev in strokovnega osebja

Udeležili smo se usposabljanj ocenjevalcev projektov LEADER/CLLD in strokovnega osebja pri vodilnih partnerjih, katera je organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja.
 

Prvi dve usposabljanji sta potekali v soboto 25. 5. v Kopru in 1. 6. na Ptuju. Na vsaki izmed njih smo podrobno spoznali merila in način dela v treh LAS, Tina Divjak iz CNVOS, pa nam je predstavila pravne vidike ocenjevanja. Na tretjem - zadnjem usposabljanju pa smo primerjali ugotovitve iz delavnic v Kopru in na Ptuju, Julija Marošek iz Nov‘na razvoj d.o.o.  pa je umestila merila in ocenjevanja projektov LAS v širši programski in evropski okvir ter še posebej izpostavila vlogo in naloge ocenjevalcev.

Z organizacijo usposabljanj želijo v okviru Društva za razvoj slovenskega podeželja prispevati h kvalitetnejšemu ocenjevanju projektov in izboljšanju postopkov ocenjevanja. Z izmenjavo informacij in predstavitvijo primerov dobrih praks pa se ponujajo možnosti prenosa najboljših praks med slovenskimi LAS.