Delavnica za LAS javni pozivi in izbor projektov

V petek, 8. marca je potekala delavnicam namenjena lokalnim akcijskim skupinam na temo priprave javnih pozivov za izbor projektov.

  • Prvi del delavnice je bil namenjen najpogostejšim priporočilom, ki so bila dana LAS-om v programskem obdobju 2014 - 2022 in katere je smiselno upoštevati v programskem obdobju do leta 2027.

  • V drugem delu delavnice pa je bilo predstavljeno kako učinkovito pripraviti javni poziv, kaj vanj vključiti, kako ga pripraviti, da bo razumljiv potencialnim prijaviteljem.

 

Delavnice smo se udeležili vsi predstavniki vseh 37 LAS, potrjenih za programsko obdobje o leta 2027, predstavnice MKGP, ARSKTRP in MKRR.