Potrjena SLR LAS Goričko

Strategija lokalnega razvoja, ki prinaša območju LAS Goričko 2,7 mio EUR za izvajanje projektov, je potrjena.
 
 
Na podlagi pridobljne odločbe je LAS Goričko upravičen do skupne podpore za izvajanje projektov vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo:
  • do največ 1.708.740,18 EUR iz sklada EKSRP, od tega zneska za projekte sodelovanja LAS do največ 205.048,82 EUR,
  • do največ 1.008.091,95 EUR iz sklada ESRR.

Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko se bo uresničevala preko naslednjih ukrepov:
  • Spodbujanje podjetniških, (eko)kmetijskih in (eko)turističnih aktivnosti za razvoj in trženje lokalnih potencialov,
  • Razvoj in ureditev zelenih javnih večnamenskih površin in objektov,
  • Ohranjanje in razvoj naravnega okolja in kulturne dediščine ter trajnostna raba razpoložljivih virov,
  • Izboljšanje socialne vključenosti, razvoj in podpora storitvam ter deležnikom izvajalcem na podeželju.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri pripravi SLR in se veselimo nadaljnih uspešnih sodelovanj.